โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางน้ำค้าง พุทธา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ