โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนภกัญ ศรีอ่อนหล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์