โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน

นางน้ำค้าง พุทธา
ครู คศ.2
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน