โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ครูผู้ทรงคุณค่่าแห่งแผ่นดิน

นางสาวสุบิน ชัยศิลป์
ข้าราชการบำนาญ