โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ปฐมวัย

นางอรพินทร์ จุนปาน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางเกตสิรินทร์ ศิรินาวินวรวิทย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางน้ำค้าง พุทธา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1