โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 7 มี.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT. (อ่าน 60) 10 ม.ค. 61