โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ข่าวประชาสัมพันธ์
MP3 (อ่าน 5) 20 ต.ค. 60
รายชื่อกีฬาสี60 (อ่าน 18) 12 ต.ค. 60