โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน10มิ.ย.61
                จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน  2561  
                     ชั้น            ชาย         หญิง           รวม

                     อ.1                15               12               27
                     อ.2                  8               10               18      
                  รวมอนุบาล         23                22               45
                     ป.1                15               14               29
                     ป.2                  8                 1                9
                     ป.3                11                 9               20
                     ป.4                  9                 8               17
                     ป.5                13               12               25
                     ป.6                10                 7               17
  
                 
รวมประถม          66               51              117
  
                 
รวมทั้งหมด        89               73              162
                       

      
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่2

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.04 KB
น้ำหนักส่วนสูงภาค1-59

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.02 KB
รายชื่อนักเรียนประกันหมู่59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.5 KB
รายชื่อนักเรียน59ล่าสุด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.19 KB
รายชื่อนักเรียน59ลงแบบต่างๆ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.16 KB
รายชื่อนร.59ประกันหมู่
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.5 KB
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.83 KB
ข้อมูลนักเรียน59-2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
รายชื่อหมู่ลูกเสือ ป. 4-6 ปี 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.87 KB
ทะเบียนนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.91 KB
สำเนาทะเบียนนักเรียนแบบเก่า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
สำเนาทะเบียนนักเรียนแบบใหม่
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
กีฬาสี59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.77 KB
ใบสั่งเสื้อกีฬาสี59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.55 KB
ใบสั่งเสื้อใหม่ล่าสุด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.79 KB
เบอร์เสื้อ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.82 KB
รายชื่อนักเรียนยากจน59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.16 KB
เช็กความก้าวหน้าจำนวนนักเรียนยากจน59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.21 KB
เช็ควันมาเรียนป.6-59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.15 KB
น้ำหนักส่วนสูงทุกชั้นทั้งปี59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.21 KB
รูปเด็กย้ายออก59
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.09 KB
รูปนักเรียนป.6ติดปพ.1-59
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 671.92 KB
เกณฑ์อายุมาตรฐานนักเรียน ปี 2560
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 9.78 KB
แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.85 KB
ประกันหมู่นักเรียน60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.21 KB
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.73 KB
ข้อมูลนักเรียน10มิ.ย.2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.56 KB