โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชบึงกระจับ

เคียงบึงงามดีสมนามวัดบึงกระจับ               โรงเรียนฉันมีระดับ

 ช่วยบึงกระจับงดงามสดใส                                   คุณครูดีให้ฉันมีระเบียบวินัย

คุณธรรมนำให้ได้วิชาการ                                      กีฬามีดนตรีมีเพื่อความสนุก

โรงเรียนของฉันมีสุข                                                         ร่วมกันสนุกสุขกันทั้งผอง

คราวมีงานร่วมด้วยช่วยกัน                                     ฉันพี่ฉันน้อง         

ช่วยประคับประคอง                                             ดูแลน้อง ๆ ด้วยความเต็มใจ

ชมพูฟ้าน่าดูเด่นโบกสะบัด                                    เล่นลมพลิ้วปลิวไสว

สู้เถอะพวกเราอย่าให้เขาหมิ่นเราได้                               สู้ด้วยใจด้วยพลังสามัคคี

สู้ด้วยใจ ด้วยพลังสามัคคี  ไชโย  ไชโย.