โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                 สีประจำโรงเรียน คือ ฟ้า-ชมพู