โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
คำสั่งโรงเรียน60
สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.01 KB
คำสั่งโรงเรียน60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1013.33 KB
24.คำสั่งมอบหมายงาน4งาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.5 KB
25คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลเว็บไซต์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.36 KB
26คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40 KB
27คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 525 KB
เวรยามเดือนตุลา60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.35 KB
32คำสั่งส่งมอบงาน60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40 KB