โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
สอบอ่านภาษาไทย
การอ่าน ป.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.97 KB
สอบอ่าน ป.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.25 KB
สอบอ่าน ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.87 KB