โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ห้องสมุดมีชีวิต
ตัวอย่างห้องสมุดมีชีวิต
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB