โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
นำเสนอ
แนะนำตนเอง
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.24 KB
การเงินในโรงเรียน
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.69 KB
โครงการภาคเรียนที่2-59
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.94 KB
นำเสนอโครงการรักษาความปลอดภัย
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.71 KB
แนะนำเว็บและ wi-fi
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.24 KB
โครงสร้าง4งานในโรงเรียน
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.7 KB
สงมอบงาน1
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 908.78 KB