โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
โน้ตเพลงไทยเดิม
เพลงประกวดงานศิลปะ59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ลาวดวงเดือน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.03 KB
แขกเชิญเจ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.52 KB
นางครวญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.36 KB
บังใบ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.5 KB
ขึ้นพลับพลา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.79 KB
นางนาค
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.59 KB
จีนขิมเล็ก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60 KB
เพลงพยายาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
แขกกล่อมเจ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 435.76 KB
ธรณีกรรแสง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.43 KB
กราวกีฬา60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.59 KB
มหาฤกษ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ขึ้นพลับพลา2ชั้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 834.39 KB
ลาวเล่นน้ำ-ลาวจ้อย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
พรปีใหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.97 KB