โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
แผนปฏิบัติราชการ 2560
แผนปฏิบัติราชการ 2560
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 919.6 KB
โครงการสหกรณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.55 KB
โครงการจริยธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.5 KB
โครงการดนตรีไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.33 KB
โครงการดนตรีไทยPDF
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.54 KB
โครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1-59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
โครงการห้องสมุด 3 ดี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.49 KB
โครงการรักษาความปลอดภัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
แผนพัฒนาครูและบุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66 KB
โครงการอาหารกลางวัน2/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 425 KB
โครงการห้องสมุดใหม่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.5 KB
แผนภูมิการบริหารงานในโรงเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.23 KB
แผนปฏิบัติราชการ 2560
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 756.43 KB
ยอดจัดสรรเงินตามโครงการปี60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11.37 KB
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.21 KB
โครงการอาคารและสถานที่ 60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.23 KB
โครงการปี 2560
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.94 KB
อัตรากำลังครูปี60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.99 KB
ทะเบียนคุมเงินในโครงการ60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.13 KB
โครงการสอนดนตรีไทย61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.67 KB