โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
งานการเงิน
ระเบียบการใช้เงินอุดหนุน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.35 KB
คู่มือปฏิบัติงานการเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.49 MB
เงินโครงการอาหารกลางวัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.5 KB
คู่มือการใช้เงินของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 540.73 KB
คิดภาษีปี59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91 KB
โครงการอาหารกลางวัน59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 424 KB
เงินอุดหนุน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.87 KB
การเงินในโรงเรียน
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.8 KB
จ.18 ต.ค.59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 920.59 KB
หน้าคำสั่งเลื่อนขั้น ต.ค.59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.23 KB
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71 KB
ใบเบิกเงิน ธกส.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.5 KB
เงินรายได้สถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.42 KB
แบบรายงานรายจ่ายงบประมาณ59
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.85 MB
แบบบันทึกงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2560
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.15 KB
ค่าสาธารณูปโภค
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.84 KB
แบบเบิกเงินวิทยากรภายนอก
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.42 KB
เงิน30%ภาค2-59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
เบิกเงินครูสอนดนตรีไทย
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.02 KB
เบิกเงินครูแห่งแผ่นดินธันวาคม59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.57 KB
อาหารกลางวัน วันที่19-23 ธันวาคม 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.92 KB
เบิกเงินปาล์ม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.56 KB
เบิกเงินยุ้ย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.75 KB
อาหารกลางวัน 24,26-30 ธ.ค
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.6 KB
รายรับรายจ่ายครูปี59ของเขต
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.21 KB
ใบสำคัญรับเงินครูวิทย์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.5 KB
แบบเบิกเงินพาหนะกลุ่ม
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.5 KB
เบิกเงินของนิยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.52 KB
บันทึกยอดจัดสรรเงินอุดหนุน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.82 KB
เลื่อนขั้นเม.ย.60ระเบียบ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 751.2 KB
เลื่อนขั้นเม.ย.60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ใบสำคัญรับเงินค่าเสื้อผ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49 KB
ใบเบิกเงินธ.ก.ส.อรพิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.91 KB
เงินเดือน60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92 KB
คู่มือการบันทึกการเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127 KB
แบบบันทึกรับจ่าย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.5 KB
ตัวอย่างบันทึกรายได้ครัวเรือน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76 KB
แบบขออนุมัติเบิกเงิน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.26 KB
ยอดเงินทุกบัญชีของร.ร.
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.23 KB
ทะเบียนคุมใช้เงินตามโครงการ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.13 KB
นำส่งดอกเบี้ย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.13 KB
ขออนุมัติเบิกเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.58 KB
ใบสำคัญรับเงินของนักเรียนยากจน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.11 KB
แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.68 KB
กรอกเงิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.89 KB
บันทึกขอเบิกเงินสดจ่ายค่าอาหารกลางวัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
ใบสำคัญรับเงินสดอาหารกลางวัน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.5 KB
บันทึกค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ61
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.22 KB