โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
แบบฟอร์มเอกสาร
หนังสือนำส่งเขต2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.38 KB
แบบรายงานการอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.33 KB
ขออนุญาตผู้ปกครอง
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.1 KB
หนังสือรับรองเงินเดือน60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.65 KB
แบบบันทึกรับ-ส่งปพ.
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.6 KB
รายชื่อนร.59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.74 KB
แบบทร.05
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.5 KB
แบบเกียรติบัตรจบป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.21 KB
แบบคำร้องขอปพ.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.68 KB
แบบใบลา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.66 KB
แบบ ปร.456 มีสูตร
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 480 KB
แบบขอใช้อาคารสถานที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.5 KB
สูจิบัตรกีฬา58
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242 KB
แบบจัดจ้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96 KB
แบบจัดซื้อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.5 KB
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 413 KB
ปกเอกสาร
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.3 MB
รายชื่อนร.59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.65 KB
สัญญาจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู สาขาวิทยาศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128 KB
ตารางร้อยลูกปัด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11.33 KB
แบบรายงานการอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.39 KB
แบบฟอร์มตรวจนับแย้ง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.92 KB
แบบบันทึกข้อความ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.96 KB
การตรวจนับเเย้งการบริหารงานทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.4 KB
การส่งมอบงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.38 KB
การส่งมอบงานผอ.สอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.8 KB
ตอบรับกระทิงแดง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.28 KB
แบบฟอร์มจ้างครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.75 KB
B1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.85 KB
สัญญาจ้างแป้น
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.65 KB
สถิติ59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.93 KB
บัญชีลงเวลา59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.92 KB
บันทึกข้อความขอยืมเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.76 KB
จ่าหน้าซอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.5 KB
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.86 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.26 KB
หนังสือขอบคุณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.5 KB
หนังสือขอบคุณ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.1 KB
นำส่งการอ่านเขียนครั้งที่4-59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
บันทึกเวรประจำวันสถิตินร.60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.07 KB
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25 KB
แบบฟอร์มย้ายนร.ออก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41 KB
ปกบัญชีลงเวลา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.53 KB
ข่าวประชาสัมพันธ์ 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 528.81 KB
คู่มือปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB
คะเเนน

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.08 KB
คู่มือการใช้ระบบAdminคัดกรองนร.ยากจน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
คู่มือคัดกรองนร.ยากจนบนเว็บไซต์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.56 MB
คู่มือคัดกรองนร.ยากจนบนมือถือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB
แบบขอรับทุนนร.ยากจน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 419.28 KB
SARบึง60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 624 KB
แบบบันทึกการย้ายเข้าย้ายออก
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.26 KB
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียนออก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
แบบบันทึกขอรับเอกสารการย้ายออกนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 10.86 KB
แบบเก็บข้อมูลนักเรียนDMC
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.5 KB
บันทึกข้อความโอนเงินอาหารกลางวัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.63 KB
แบบฟอร์มขอยืมเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.77 KB
แบบประเมินคุณภาพภายใน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180 KB
หนังสือนำส่งในนามรักษาราชการแทนผอ.60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.29 KB
นำส่งเขต 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.76 KB
คำสั่งเวรยาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.5 KB
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1007.42 KB
เเบบฟอร์มการลงเวลาของครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.95 KB
เกียรติบัตรศูนย์วิทย์กาญจน์
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.97 KB
ทะเบียนคุมคำสั่ง
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.82 KB
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77 KB
รับรองขึ้นเงินเดือน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.99 KB
สำเนาถูกต้องชำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.1 KB
แบบบันทึกสมรรถภาพทางกายนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 351.08 KB
แบบฟอร์มรายงานคำสั่งมอบหมายงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.25 KB
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกสถานที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131 KB
แบบฟอร์มมอบหมายงาน60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.62 KB
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินครูผู้ช่วย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.61 KB
บันทึกทดสอบสมรรถภาพทางกายปีกศ.60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.73 KB
กรอกเบิกเงินธกส.
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.23 KB