โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
เกร็ดความรู้
ทีวี LCD กับ LED
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.85 KB
คำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.59 KB
วิธีเพาะเห็ดโคน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.62 KB
Download กับ Upload
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.45 KB
คำศัพท์คอมพิวเตอร์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.93 KB
บัญชีเงินเดือนครูใหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.97 KB
แป้นลัด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 792.88 KB
สายใยแก้ว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60 KB
ไฟฟ้า 1 เฟส กับ 3 เฟส
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.99 KB
ไขมันดีกับไขมันเลว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.6 KB
ปพ.1-9 หมายถึง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.87 KB
อักษร 3 หมู่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.3 KB
สระภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.56 KB
มาตราตัวสะกด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.34 KB
คำเป็นคำตาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.98 KB
มาตราตัวสะกด 8 แม่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.42 KB
บทท่องจำบันและบรร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.24 KB
ปฏิบัติราชการแทนกับรักษาราชการแทน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.86 KB
การบริหารงานในโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.79 KB
หลักการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 523.5 KB
หน้าที่ของกรรมการสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.51 KB
ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.8 KB
ระเบียบการลงโทษนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 390.33 KB
โปรแกรมต่าง ๆ ที่ควรรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.8 KB
การเข้าหัวแลน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.33 KB
โครงการครูคืนถิ่น 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB
เกณฑ์การแยกวัสดุกับครุภัณฑ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.89 KB
ใบความรู้เปิด-ปิดกองลูกเสือ1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59 KB
ใบความรู้เปิด-ปิดกองลูกเสือ2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.69 KB
คณิตอ.ต๋องแต๋ง
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ศัพท์อังกฤษ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.62 KB
คำพื้นฐานภาษาไทย
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.66 MB
แนวเทียบไทยอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.42 KB
เกร็ดคณิต
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.61 MB
คำศัพท์อังกฤษ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.62 KB
AMSS และ SMSS
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.47 KB
แป้นพิมพ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.99 KB
การใช้แป้นพิมพ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.05 KB
การใช้งานแต่ละปุ่มบนแป้นพิมพ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.87 KB
โลโก้โรงเรียน