โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มจัดซื้อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.95 KB
แบบฟอร์มจัดจ้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.71 KB
เลขผู้เสียภาษีโรงเรียน
099-4-00076607-6
แบบปร.4-6ไฟฟ้า-ประปา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.93 KB
แบบประมาณการไฟฟ้า-ประปาบึง58
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.5 KB
สูตรปร.456excel
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 480 KB
ประมาณการภูมิทัศน์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 481 KB
แบบ ทร.05 อาคารเรียน สปช.105/29
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.5 KB
หนังสือยินยอม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB
แบบขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.35 MB
แบบจัดจ้างเหมาติดพัดลม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96 KB
บัญชีค่าแรงและวัสดุปี58-59
รหัสผ่าน designobecgroup
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.27 MB
จัดจ้างติดผ้าม่าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.5 KB
แบบปร.4 5 6 สร้างเวที
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 487.5 KB
จัดจ้างติดเครื่องปรับอากาศ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.72 KB
จัดจ้างกันห้องอลูมิเนียมกระจกและตีฝ้าห้องสหกรณ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.4 KB
แบบฟอร์มจัดซื้อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.5 KB
แบบจัดซื้อ59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102 KB
จัดซื้อโน้ตบุ้ค
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177 KB
จัดจ้างกั้นห้องดนตรีอลูมิเนียม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132 KB
จัดจ้างกันห้องอลูมิเนียมกระจกและตีฝ้าห้องสหกรณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136 KB
จัดจ้างสร้างเวที
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132 KB
แบบปร.4 5 6 รวม
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 488 KB
จัดจ้างติดพัดลมโคจรห้องสหกรณ์ร้านค้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.5 KB
ปร.4ปรับปรุงห้องสหกรณ์ร้านค้า
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 491 KB
จัดซื้อจากบริษัทพงษ์ไพบูลย์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
สารบัญจัดซื้อจัดจ้าง
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.01 KB
ทะเบียนครุภัณฑ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.94 KB
จัดจ้างซ่อมปริ้นเตอร์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.56 KB
จัดจ้างติดไฟฟ้าห้องสหกรณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100 KB
จัดจ้างรถยนต์ไปแหล่งเรียนรู้59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.21 KB
จัดจ้างรถไปทัศนศึกษา59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.5 KB
ปร4. ซ่อมซอมปรับปรุงห้องน้ำ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 495 KB
จัดจ้างเหมาทำอาหารและรถรับส่งลูกเสือเ้าค่าย59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96 KB
แบบฟอร์มการทำจัดจ้าง59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.68 KB
หมวดเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.78 KB
จัดจ้างเหมารถรับ - ส่ง ไปศาลายา 28 พ.ย. 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96 KB
จัดจ้างเหมารรถรับ - ส่ง ไปศาลายา 30 พ.ย. 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.5 KB
จัดจ้างทำประตูกระจกห้องสมุด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141 KB
แบบจัดจ้าง2หน้า
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.56 KB
จัดจ้างส้วม1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.35 KB
จัดจ้างส้วม2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.75 KB
จัดจ้างส้วม2หน้า
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.34 KB
จัดจ้างติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145 KB
จัดจ้างทาสีห้องสหกรณ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.86 KB
จ้างเหมาปูกระเบื้องห้องสมุด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.41 KB
ใบสำคัญรับเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
จ้างปูกระเบื้องสหกรณ์ร้านค้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.5 KB
จัดจ้างแอร์ห้องดนตรี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.11 KB
ใบตรวจรับพัสดุจ้างครูแห่งแผ่นดิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.49 KB
ปร.4สี่หน้าไฟฟ้าห้องดนตรี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 494.5 KB
ปร.4ปูกระเบื้องห้องเรียน59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.5 KB
จัดจ้างทาสีโรงอาหาร
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.83 KB
จัดซื้อPPB
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.26 KB
รายการซื้อเครื่องดนตรี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.12 KB
ตรวจรับซื้อเครื่องดนตรี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.28 KB
เครื่องดนตรีไทย
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.52 KB
จัดจ้างปรับปรุงห้องดนตรี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.91 KB
จ้างซ่อมแซมห้องดนตรี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.22 KB
หลักฐานจัดจ้างครูสอนดนตรีไทย60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.33 KB
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบ60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.53 KB
จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.5 KB
จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และWi-fi
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.5 KB
จัดจ้างซ่อมกันสาด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148 KB
จัดจ้างรถไปศูนย์วิทย์กาญจน์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86 KB