โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

คำอธิบาย: http://data.bopp-obec.info/web/images/img/media.pngจำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

งบประมาณ สพฐ.

      13  เครื่อง

จัดหาเอง/บริจาค:

        0   เครื่อง

รวม

      13  เครื่อง

ใช้งานได้:

      13  เครื่อง

ใช้งานไม่ได้:

        0  เครื่อง

คำอธิบาย: http://data.bopp-obec.info/web/images/img/media.pngจำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ

งบประมาณ สพฐ.

      3   เครื่อง

จัดหาเอง/บริจาค:

      0   เครื่อง

รวม

      3  เครื่อง

ใช้งานได้:

      3  เครื่อง

ใช้งานไม่ได้:

      0  เครื่อง

คำอธิบาย: http://data.bopp-obec.info/web/images/img/media.pngจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

คอมพิวเตอร์:

      16  เครื่อง

ใช้งานได้:

      16  เครื่อง

ใช้งานไม่ได้:

      0   เครื่อง

 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คำอธิบาย: http://data.bopp-obec.info/web/images/img/special-3.pngระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet

ผู้ให้บริการ:

      TOT

ประเภท:

      Other

ความเร็ว:

      90/30 Kbps

สถานะการใช้งาน:

      low

คำอธิบาย: http://data.bopp-obec.info/web/images/img/special-3.pngระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง

ผู้ให้บริการ:

       -

ประเภท:

       -

ความเร็ว:

       -

สถานะการใช้งาน:

       -

งบประมาณ/เดือน:

       -

คำอธิบาย: http://data.bopp-obec.info/web/images/img/special-3.pngระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย (LAN):

       มีระบบเครือข่าย LAN

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):

       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)ข้อมูล ณ วันที่ 2015-06-18 10:20:44 น.