โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตรแกนกลาง51 สาระภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.45 KB
หลักสูตรแกนกลางสาระคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 644.73 KB
หลักสูตรแกนกลางสาระวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1003.75 KB
หลักสูตรแกนกลางสาระสังคมฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.56 MB
หลักสูตรแกนกลางสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 647.68 KB
หลักสูตรแกนกลางสาระศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 595.97 KB
หลักสูตรแกนกลางสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 597.5 KB
หลักสูตรแกนกลางสาระภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 758.15 KB
หลักสูตรสถานศึกษา53
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB
หลักสูตรสถานศึกษา61
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 381.64 KB
หลักสูตรปฐมวัย61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348.84 KB
นำเสนอหลักสูตรแกนกลาง51
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.27 MB
น้ำหนักการเรียนตามกลุ่มสาระและรายชื่อ59-2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.6 KB
กำหนดการสอนลูกเสือ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.42 KB
โครงสร้างเวลาเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.48 KB
ผลการประเมินสมศ.รอบ3ปี2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB
แนวทางการเขียนSAR
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.55 MB
แบบรายงานSAR61
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 353.3 KB
กรอกคะแนน ภาคเรียนที่2-59
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB
รายชื่อกรอกเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่2-59
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.65 KB
ทะเบียนคุมปพ.1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.03 KB
หลักสูตรลูกเสือสามัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ตารางสอน58
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.22 KB
ตารางสอน58-2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.69 KB
ตารางสอน 2-59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.02 KB
ตารางสอน59ล่าสุด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.02 KB
ตารางสอน1-60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.55 KB
แบบกรอกคะแนน58
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB
แบบบันทึกเกรดออนไลน์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.71 KB
กรอกคะแนนภาค1-58สมบูรณ์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ผลสอบ O-net 59

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
ตัวอย่างกระดาษคำตอบO-net58
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ผลสอบโอเน็ต55-56
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.35 KB
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.54 KB
วิเคราะห์ผลสอบปี56
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156 KB
วิเคราะห์ผลสอบปี57
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157 KB
ผลสอบ Pre o-net กลุ่มเครือข่ายบ้านโป่ง 3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.93 KB
แบบบันทึกคะแนนสอบกลางไทย58
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.85 KB
แบบบันทึกคะแนนสอบกลาง58มีสูตร
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 472.41 KB
ปฏิทิน58
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.88 KB
ปฏิทิน59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.86 KB
ปฏิทิน60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.96 KB
ปฏิทิน61
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 304.87 KB
บันทึกรับ-ส่งปพ.58
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99 KB
จำนวนตัวชี้วัดป.1-6
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.36 KB
บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์58
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 349.27 KB
บันทึกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์เขียน58
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.1 KB
กรอกคะแนนภาค2-58
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.39 MB
กรอกคะแนน58สมบูรณ์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB
SSRประถม59

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.61 MB
SSRอนุบาล

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.07 KB
SSRอนุบาลแบบ2

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.51 KB
คะแนนNT ป.3-58
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42 KB
คะแนนโอเน็ต56
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 558.08 KB
คะแนนโอเน็ต57
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.86 KB
คะแนนโอเน็ต58
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 507.77 KB
คะแนนโอเน็ต59
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB
คะแนนโอเน็ต60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.05 MB
คะแนนป.4-1-59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 449.62 KB
คะแนนป.6-1-59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 426.99 KB
เกณฑ์การประเมินภายนอกรอบ4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.32 KB
นิเทศการสอน59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230 KB
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่2-59ล่าสุด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.86 KB
บันทึกรับ-ส่งปพ.59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.5 KB
บันทึกคะแนนอ่านคิดวิเคราห์59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.02 KB
แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.35 KB
ปพ.1-59 ล่าสุดป.4-6
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.59 MB
ปพ.1-59 ล่าสุดป.1-3
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ปพ.1-59ภาค1-2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB
ผลสอบPre-Onet59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
คู่มืออ่านคล่องเขียนคล่อง59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.06 KB
รูปแบบข้อสอบโอเน็ต59

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.97 KB
ข้อสอบโอเน็ตปี57

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ติวโอเน็ต59-1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.93 MB
ติวโอเน็ต59-2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.68 MB
ติวNTป.3-59
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.8 MB
ข้อสอบกลาง59-ป.2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.26 MB
คำสั่งกรรมการคุมสอบโอเน็ต59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 395.5 KB
แบบกรอกคะแนนการอ่านเขียน59-2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.09 KB
อ่านคล่อง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.34 KB
คะแนนการอ่านการเขียน ป.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.45 KB
สรุปอ่านเขียนส่งเขตปี59-2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.42 KB
บันทึกคะแนนสอบอ่านเขียนไทยป.4-59ครั้งที่2

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.17 KB
บันทึกคะแนนสอบอ่านเขียนไทยป.5-59ครั้งที่2

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.17 KB
กรอกคะแนนPre-Onet59กลุ่มเครือข่าย3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.84 KB
บัญชีลงเวลานักเรียนสอบPre-Onetกลุ่มบ้านโป่ง3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
บันทึกคะแนนสอบอ่านเขียนไทยป.6-59ครั้งที่2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.7 KB
สรุปการอ่านการเขียนภาษาไทย ป. 1-59 ครั้งที่ 2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.23 KB
สรุปคะแนนการอ่านเขียน ป.2-59 ครั้งที่ 2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.62 KB
สรุปการอ่านส่งเขตครั้งที่4-59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.75 KB
แผนการแก้ไขปัญหานักเรียน ป.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.79 KB
เเบบสรุป 4 ส่งเขต ป. 4-6

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.13 KB
ส่งคะแนนPre-Onet1-2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.85 KB
นำเสนออังกฤษ2
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 841.59 KB
นำเสนอคณิต2
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.17 MB
TB-OnetP6-59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.8 KB
บัญชีรายชื่อสอบกลาง ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.27 KB
บัญชีลงชื่อข้อสอบกลาง ป.4-ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.6 KB
คะเเนนปลายภาค 2 ครูยุ้ย

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.34 KB
เกรดป.5ปีกศ.59สมบูรณ์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 405.33 KB
คะแนน ป.4 สุขศึกษา ศิลปะ อังกฤษ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.52 KB
คะแนน ป.2 คณิต ไทย วิทย์ อังกฤษ สังคม
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.01 KB
ผลสอบโอเน็ตป.6-59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.5 KB
ผลสอบโอเน็ตป.6-59-PDF
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.78 KB
ผลสอบNT59
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.9 MB
เกณฑ์อายุเข้าเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.84 KB
กรอกคะแนนสอบอ่านเขียนไทยภาค1-60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 321.3 KB
ID Plan
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131 KB
แบบระบบควบคุมภายใน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105 KB
กรอกคะแนนป.1-3ปี60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.71 MB
กรอกคะแนนป.4-6ปี60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.9 MB
รายชื่อประกันนักเรียน60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.21 KB
กรอกคะแนน ป.1 -6 ปี 60แท้
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
แผนพลศึกษาป.6ภาค1-1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.93 MB
แผนพลศึกษาป.6ภาค1-3
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB
แผนพลศึกษาป.6ภาค2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ssr-chum
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.51 KB
แบบนิเทศเปิดเรียน61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.5 KB