โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
นักเรียน บริหารทั่วไป
01 พ.ค. 61 รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและประฃุมผู้ปกครอง
รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและประฃุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
นักเรียน บริหารทั่วไป
30 มี.ค. 61 รับผลการเรียน นักเรียนชั้น ป.1-6
รับผลการเรียน นักเรียนชั้น ป.1-6 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
นักเรียน วิชาการ
30 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตร
ปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00น. - 12.00 น.
นักเรียน วิชาการ