โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/60

ชุดนักเรียน วิชาการ
08 มิ.ย. 60 ไหว้ครู

ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่

ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
07 ก.ค. 60 แห่เทียนจำนำพรรษา

ชุดพลศึกษา กิจการนักเรียน
11 ส.ค. 60 ถวายพระพรวันแม่

ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
04 ก.ย. 60 ถึง 07 ก.ย. 60 ประกวดความสามารถนักเรียน

ชุดนักเรียน วิชาการ
20 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ชุดนักเรียน วิชาการ
20 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่1/2560

ชุดนักเรียน วิชาการ
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 /2560
ชุดนักเรียน วิชาการ
03 พ.ย. 60 ลอยกระทง

ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
27 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 แข่งกีฬาสี ปีการศึกษา 2560
พลศึกษา กิจการนักเรียน
14 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
นักเรียน วิชาการ
30 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศและวัดแ่งความภาคภูมิใจ
นักเรียน วิชาการ